Imuran

Geschreven door
Imuran (azathioprine) remt je immuunsysteem af door de aanmaak van nieuwe witte bloedcellen te verminderen. Op het eerste zicht lijkt dit ongewoon en slecht, want dat betekent dat je ook sneller ziek wordt van een gewone verkoudheid. Maar anderzijds is het wel zo dat men vermoedt (onderzoekers zijn er bijna zeker van) dat het immuunsysteem een grote rol speelt bij de ziekte van Crohn. Doordat ons immuunsysteem overactief werkt, valt het ook goede bacteriën in de darmen aan met darmontstekingen tot gevolg. Het nut van Imuran is dat het het immuunsysteem onderdrukt, woordoor het de eigen darmwand niet meer zal aanvallen (bekijk het alsof ze ander en dringender werk te doen hebben). De keerzijde is dat de dagelijkse dosis van Imuran zorgvuldig bepaald moet worden, want bij een te hoge dosis bestaat het risico dat het immuunsysteem echt te weinig werkt, ook om je te beschermen voor een gewone verkoudheid. Imuran wordt normaal voor andere doeleinden gebruikt (zoals bij orgaantransplantaties om te voorkomen dat het lichaam het nieuwe orgaan afstoot).
 

Naast het feit dat Imuran slechts door 1 op 3 patiënten verdragen wordt, zijn er ook heel wat bijwerkingen (zeker na langdurige inname van Imuran). Niet iedereen heeft alle bijwerkingen en in dezelfde mate:

  • De medicatie heeft een invloed op de bloedsamenstelling: je maakt minder witte bloedcellen aan en je hebt meer bloedplaatjes. Door dit alles moet het bloed vaak gecontroleerd worden: in het begin om de 2 weken, later als men weet dat je de medicatie goed verdraagt, hoeft het maar 2 keer per jaar. De gewijzigde bloedsamenstelling kan leiden tot bloedarmoede in sommige gevallen. Verder heb je ook gemakkelijk blauwe plekken. 
  • Tijdens de eerste maanden kan je een alvleesklierontsteking (pancreatitis) krijgen. Geen reden tot paniek, want je arts zal dit in de beginperiode nauwlettend in het oog houden via bloedonderzoek. Als je een alvleesklierontsteking zou krijgen, dient de medicatie wel stopgezet te worden en mag je het ook later niet meer krijgen.
  • Lichte haaruitval: dit gebeurt niet bij iedereen en is maar tijdelijk.
  • Huidproblemen: vooral acné, afschilvering van de huid en het slecht genezen van wondjes.
  • Pijn in de gewrichten.

Let ook op om niet te veel in de vlakke zon te komen. Men heeft vaak een zonneallergie door het gebruik van Imuran/Azathioprine met pijnlijke of jeukerige huiduitslag tot gevolg. Bescherm je huid met een zonnecrème die voldoende beschermt voordat je in de zon gaat.

Imuran werkt pas na een 3 maand. Daarom wordt bij de opstart vaak tijdelijk nog een ander medicijn gegeven. Ook als je stopt met Imuran (vb overschakeling naar een ander medicijn), zal Imuran nog een tijdje actief zijn in je lichaam.
Voor vrouwen die zwanger wensen te worden: bespreek dit best tijdig met je arts. Je arts kan best adviseren voor jouw situatie wat het beste is: verder Imuran gebruiken of er tijdig mee stoppen.

dinsdag, 21 april 2009 01:00

Imuran vermindert risico op operatie

Geschreven door

Een behandeling met azathioprine (Imuran) vermindert het risico op het moeten ondergaan van een eerste chirurgische ingreep. Voor een 2de operatie werd er geen effect vastgesteld. Deze stelling gaat op voor zowel rokers als niet-rokers met de ziekte van Crohn. De studies werden bekendgemaakt tijdens het 4de ECCO-congres.

De onderzoekers wilden met de studie vooral bekijken of roken een effect had op een mogelijke operatie in combinatie met het gebruik van Imuran of een biologisch medicijn (zoals Remicade en Humira). Het is immers geweten dat roken bij de ziekte van Crohn het ziekteverloop verergert, ook zijn er vaker complicaties van de ziekte, evenals operaties. Bij colitis ulcerosa heeft roken echter een positieve invloed op het ziekteverloop. Toch moet roken bij colitis ulcerosa afgewogen worden tegen de nadelige gevolgen van het roken zelf.

Aan de studie deden 252 patiënten met de ziekte van Crohn (waarvan 47,1% rokers) mee en 252 patiënten met colitis ulcerosa (waarvan 13,2% rokers).

In de Crohngroep had 48% minstens 1 operatie ondergaan, tegenover 16% in de groep met colitis ulcerosa (nvdr. het is niet duidelijk hoe de deelnemers werden geselecteerd; gelet op de doelstellingen van de studie wou men vooral veel Crohnpatiënten met minstens 1 operatie in de studie). Azathioprine of azathioprine in combinatie met een biologische behandeling gaf een risico op een operatie, maar roken gaf nog een veel groter risico. Men keek in het onderzoek of men voor de operatie een bepaald medicijn gebruikte. Dit wil dus niet zeggen dat azathioprine ervoor zorgt dat men geopereerd dient te worden. Wat hier wel uit kan afgeleid worden is dat niet-rokers die azathioprine gebruiken minder kans hebben om geopereerd te moeten worden dan rokers.

Het negatieve effect van roken werd vooral gezien bij vrouwen en bij patiënten met een vernauwende vorm van de ziekte van Crohn. Het gebruik van azathioprine verminderde het risico op een eerste operatie. Voor een latere operatie had azathioprine geen effect meer, zowel bij rokers als niet-rokers.

Bij de patiënten met colitis ulcerosa had 5% een colectomie (verwijdering van de volledige dikke darm) ondergaan. Bij hen was de plaats van de ziekte in de dikke darm bepalend voor het risico op een operatie en had het al dan niet roken geen invloed hierop.

zondag, 30 oktober 2005 14:47

Risico op huidkanker bij Imuran

Geschreven door

Britse onderzoekers hebben vastgesteld dat gebruikers van het medicijn Imuran/azathioprine een hoger risico hebben op huidkanker. Ze ontdekten dat Imuran zich mengt in het DNA. Wanneer men dan blootgesteld wordt aan ultraviolet licht kan dit een DNA mutatie uitlokken, wat dan weer huidkanker zou kunnen veroorzaken. Momenteel waarschuwt de bijsluiter van Imuran al voor blootstelling aan zonnebanken en te veel zon omdat dit huidproblemen en jeuk kan veroorzaken. De onderzoekers stellen echter wel dat er geen reden tot paniek is: men moet alleen opletten dat men niet te veel en te lang blootgesteld wordt aan ultraviolet licht en dat men best een voldoende hoge beschermende zonnebrandcrème gebruikt bij het zonnen.